Facebook Posts

2 months ago

Hans Petersen

Hej
Kunne jeres internet ansvarlige ikke kontakte mig da jeg tror jeg har en løsning til dem som bor hvor det er svært at få internet.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Østmøn Lokalråd

Driver du virksomhed eller er du del af en forening, så vil vi meget gerne linke til dig fra vores hjemmeside, hvis det f.eks. kunne være relevant for folk som bor på Østmøn eller folk som overvejer at flytte her til.

Kontakt os meget gerne hvis du også vil på vores hjemmeside.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Østmøn Lokalråd

Husk dialogmødet,
- tilmeld dig nu!!
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Østmøn Lokalråd

Kom og deltag i en drøftelse om fremtidens lokaldemokrati. ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Østmøn Lokalråd

Så er der revy i Borre Forsamlingshus.
1. og 2. marts.
Tilmelding er nødvendig.
Flere oplysninger i opslaget.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 months ago

Poul Svane Andresen

Der florerer snak om at nedlægge lokalrådene, derfor har jeg sendt dette læserbrev til Sjællandske:
Nedlæg ikke Lokalrådene, styrk dem
Man bør ikke tænke på nedlæggelse af lokalrådene, eneherskerne i Vordingborg Kommunes Lokalråd består ikke af et lokalråd, men kun af en bestyrelse for et lokalråd som ikke findes.
Medlemmerne af bestyrelserne for lokalrådene kan puste sig op - der er kun dem selv til at puste, de repræsenterer kun dem selv. Ja der har været en del røre om manglende demokratisk indflydelse og flere lokalrådbestyrelser har ikke kunnet finde medlemmer - og det er jo ikke så underlig.
Jamen hvad så ?
Ideen med lokalråd er jo bruger indflydelse, et repræsentativ demokratisk niveau hvor lokalrådet varetager de lokale interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder, dels at formidle samarbejde mellem foreninger, institutioner m.v. i lokalområdet.
-en sikring af den kommunale service i lokalområdet og at der gives beboerne i lokalområdet størst mulig indflydelse på de kommunale beslutninger for lokalområdet.
Hvordan så brugerindflydelse ?
Det gør man ved at sammensætte lokalrådet med repræsentanter for politiske partier som har opnået valg til kommunalbestyrelsen.
Repræsentanter for ungdomsforeninger (herunder politiske) , grundejerforeninger, lejerforeninger, ejerlejligheds og andelsboligforeninger, skolebestyrelser, børnehaver og fritidshjem, politiet, menighedsråd, sportsforeninger, handelsforeninger, repræsentanter for lokalaviserne, pensionistforeninger, medborgerforeninger, ældrerådet, udsatterådet m.v..
Disse repræsentanter udgør lokalrådet som så vælger en bestyrelse. Der afholdes 10 Lokalrådsmøder om året og der oprettes interesse/arbejdsgrupper som som fremlægger deres oplæg. Lokalrådsmøderne er offentlige. Andre borgere kan deltage i lokalrådsmøderne med en begrænset spørgetid, de kan evt. også deltage i en gruppe.
Man får engageret en del borgere der således passer på deres lokalområde, her hvor de bor og drømmer.
... See MoreSee Less

View on Facebook