Vedtægter for Østmøn lokalråd

Her finder du vedtægterne for Østmøn Lokalråd, som der er vedtaget på Hjertebjergskolen d. 5. juni 2007 og seneste ændret af generalforsamlingen d. 6. oktober 2009.
Du kan også læse aftalen med Kommunen her:

Vedtægter for Østmøn Lokalråd

Keldby, Elmelunde, Borre og Magleby sogne

Målsætning

at sikre en udvikling for mennesker, natur, erhverv og infrastruktur i de landsbyer/områder som er tilknyttet lokalrådet.

  • at sikre et miljø som er åben for initiativ, dialog og samarbejde mellem de beboere som er tilknyttet lokalrådet.
  • at udvikle samarbejde med kommunalbestyrelsen/dialogudvalget, samt være talerør overfor offentlige myndigheder.
  • at indgå samarbejde med andre lokalråd og institutioner.

Opgaver

  • at følge udviklingen indenfor lokalrådets område og sikre udviklingen i overensstemmelse med målsætningen.
  • at være beboerne indenfor lokalrådets område behjælpelig med kontakten til kommunen/dialogudvalget.
  • at være i en løbende dialog med dialogudvalget, og i samarbejde afholde minimum 1 møde om året mellem beboerne og dialogudvalget

Deltagelse

Lokalrådet er åben for alle.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år i oktober eller november måned.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, halvdelen på lige år og den anden halvdel på ulige år. Bestyrelsen består af 4 til 10 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen mødes 4 gange om året – eller efter behov.

Valgbar

Alle borgere på Østmøn som bor fast, kan lade sig opstille – og vælge – til bestyrelsen, men det tilstræbes, at der tages hensyn til den geografiske sammensætning i lokalrådet.

Vedtaget på Hjertebjerg skole den 05. juni 2007.
Ændret på generalforsamlingen den 6. oktober 2009.

Facebook Kommentarer