Generalforsamling

Generalforsamling d. 21. Nov. 2019

By 26. oktober 2019 februar 15th, 2020 Ingen kommentarer

Østmøn lokalråd indkalder til generalforsamling i Borre Forsamlingshus.

Torsdag d. 21. November kl. 19:00

Jf. vedtægter skal der afholdes generalforsamling hvert år i oktober eller november måned.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, halvdelen på lige år og den anden halvdel på ulige år. Bestyrelsen består af 4 til 10 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen mødes 4 gange om året – eller efter behov.

Valgbar er:

Alle borgere på Østmøn som bor fast, kan lade sig opstille – og vælge – til bestyrelsen, men det tilstræbes, at der tages hensyn til den geografiske sammensætning i lokalrådet

Dagsorden:

Pkt. 1     Mindestund for afdøde formand for Østmøn Lokalråd Torben Suldrup Nielsen

Pkt. 2     Valg af dirigent

Pkt. 3     Beretning for året der er gået

  • Årets aktiviteter
  • Årets regnskab

Pkt. 4     Østmøn Lokalråd i fremtiden – en kort orientering om

Pkt. 5     Valg til bestyrelsen – på valg er:

  • For Torben Suldrup Nielsen
  • For Jan Schlegel – ønsker at udtræde af bestyrelsen
  • For Kate Kiefer Welander – er udtrådt af bestyrelsen
  • For Jonas Christoffersen – er flyttet fra området
  • Stig Søndergaard – ønsker genvalg
  • Jette S. Kølle – ønsker genvalg
  • Ole Jon Ørnum – ønsker genvalg
  • Jens Sørensen – ønsker genvalg

Pkt. 6     Eventuelt

Facebook Kommentarer