Generalforsamling

Generalforsamling 27. oktober 2016

By 27. oktober 2016 december 29th, 2018 Ingen kommentarer
Generalforsamlingen blev afholdt i Borre Forsamlingshus med 65 tilmeldte deltagere.

Forløb:

Lokalrådets formand, Torben Nielsen, bød velkommen og fortalte om aftenens forløb.

Ad 1.

Niels Brixvold blev valgt. Han takkede for tilliden og erklærede generalforsamlingen for retmæssigt indkaldt.

Ad 2.

Torben Nielsen gennemgik den skriftlige beretning, som efterfølgende er lagt ud på lokalrådets hjemmeside.

Beretningens hovedpunkter var:

 • Landsbyplaner.
 • Østerpol.
 • Hundeskov.
 • Fibernet og mobildækning.
 • Biosfæreprojekt.
 • Kloakering Magleby.
 • Fartdæmpning i Magleby.
 • Kriegers Flak.
 • ”Stedet tæller” visioner omkring Klintholm Havn.
 • Affaldsplaner.
 • Erhvervskonference på Østmøn.
 • Vindmøller.
 • Facebook.
 • Flygtninge.
 • Dialogmøde.
 • Flextur.
 • Regnskab 2015.

Bestyrelsens beretning blev sat til debat.

Vedrørende kloakeringen af Magleby oplystes det, at der er 16 der endnu ikke har betalt tilslutningsbidrag til Vordingborg Forsyning. En kreds af beboere i Magleby har dannet en forening, til at tage sig af det videre forløb. Der er et ønske om at få opkrævningerne sat i bero, lokalrådet opfordredes til at tage en snak med forsyningen. Lokalrådet vil hjælpe det vi kan, men ønsker ikke at gå ind i en juridisk diskussion.

Vi ser forringelser af Flextur og busafgange, vi mangler fiber og en god mobildækning mange steder, for at kunne få flere hjemme arbejdspladser. Sammenhænget mellem de forringelser der sker og de tiltag der er, blev diskuteret.

Lokalrådet afholder en erhvevskonference d. 1/11 2016 for mikrovirksomheder på Møn.

Jan Schlegel laver en evaluering af vores strategiplan til næste dialogmøde.

Der kommer en ansøgning til energistyrelsen, om tilskud fra bredbåndspuljen, til området omkring Klintevej 261, hvor Vordingborg kommune også yder et tilskud. Lokalrådet arbejder videre med bredbånd og bedre mobildækning.

Kloakering i det åbne land blev berørt, da det kan blive en stor belastning for mange. Der kommer nu et tillæg til miljøplanen, der skal føre til en beslutning i 2018. det burde føre til en beslutning om der kun kloakeres efter behov. Lokalrådet tager det med, som et emne til næste dialogmøde.

Vedrørende fartdæmpning i Magleby foreslås det, at det ikke skal være bump, men en anden og mere brugervenlig form for fartdæmpning.

Ad 3.

På valg var:

 • Anne Marie Hørlyck (modtager ikke genvalg)
 • Martha Johnsen (modtager ikke genvalg)
 • Jan Schlegel
 • Jens Haubroe
 • Lars Christoffersen

Forslag til Lokalrådet: Lars Gondrup, Jørn Borch, Claus Christensen, Jens Haubroe, Jan Schlegel og Lars Christoffersen.

Valgt blev: Jørn, Claus, Jan, Jens og Lars.

Ad 4.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten, ligeledes takkede han, Anne Marie Hørlyck og Martha Joensen for deres indsats i lokalrådet, samtidig bød han Jørn Borch og Claus Christensen velkommen.

1

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg til bestyrelsen
4. Eventuelt

BILAG

Facebook Kommentarer