Generalforsamling

Generalforsamling 26. oktober 2017

By 26. oktober 2017 december 29th, 2018 Ingen kommentarer
Generalforsamlingen blev afholdt i Borre Forsamlingshus.

Forløb:

Lokalrådets formand, Torben Nielsen, bød velkommen og fortalte om aftenens forløb.

Ad 1.

Ad 2.

Ad 3.

Ad 4.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten, ligeledes takkede han, Anne Marie Hørlyck og Martha Joensen for deres indsats i lokalrådet, samtidig bød han Jørn Borch og Claus Christensen velkommen.

1

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg til bestyrelsen
4. Eventuelt

BILAG

Facebook Kommentarer