Generalforsamling

Generalforsamling 23. oktober 2018

By 23. oktober 2018 december 29th, 2018 Ingen kommentarer
Generalforsamlingen blev afholdt i Borre Forsamlingshus. Der deltog 80 personer.

Forløb:

Lokalrådets formand, Torben Nielsen, bød velkommen og fortalte om aftenens forløb.

Ad 1.

Niels Brixvold blev valgt til dirigent

Ad 2.

Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen.

Følgende emner kom til debat i Lokalrådets generalforsamling:

 • Kommunens nærdemokrati modellen
 • Drift af Klintholm Havn og stedet tæller
 • Østerpol
 • Fibernet og mobildækning
 • Kloakering i det åbne land
 • Forsikring af frivillige
 • Samarbejde med foreninger
 • Skal vi have produktion af mad tilbage til Klintholm Havn centeret?

Debat, Nærdemokrati

 • vi ønsker mere dialog med politikerne
  Skuffelse over manglende engagement hos politikerne i dialogmøderne. Lokalrådet rykker for svar på det vi spørger om. Flere andre Lokalråd har lignende problemer.

Brandtomten på Klintholm havn.

 • Alle udtrykte deres medfølelse med alle hos købmanden,samtidig blev der spurgt ind til hvad der nu vil ske. Vi håber alle, at når forsikringsselskaber o.a. i processen hurtigt træffer beslutning så vi igen kan få en Købmand og Skibsproviantering på havnen

Vedrørende forsikring af frivillige

 • Mangler også her stadig svar fra kommunen.

Fibernet

 • Her skal alle der ønsker fibernet gå ind på Fibia’s hjemmeside, hvor i skal vise interesse i fibernet, at i er interesseret i fibernet.

Produktion af mad på Klintholm Havn centeret.

 • Der var stemning for at lokalrådet arbejder videre at undersøge muligheden for at produktion af mad på Klintholm Havn centeret.

Man enedes om resolution som beskrevet her:

Således vedtaget ved Generalforsamlingen den 23. oktober i Østmøn lokalråd. Generalforsamlinger opfordrer kommunens politiker til at følge op på de spørgsmål, der blev rejst på sidste Dialogudvalgsmøde afholdt i Borre den 12. marts 2018. På nuværende tidspunkt har man kun modtaget svar på 2 spørgsmål som blev rejst ud af 8 spørgsmål. Dette finder generalforsamlingen for dårligt under henvisningen til nærdemokratimodellen, hvor det tydeligt fremgå, at der skal være en kontinuerlig dialog over hele året.

Ad 2a.

Beboerne i det vestlige Magleby havde stillet forslag med et ønske om en afstemning ved hånd markering om opbakning.

Ved afstemning tilkendegav 53 deres opbakning til en tilbageflytning af skiltene i Magleby.

Ad 3.

Valgt for 2 år er Jan Schlegel, Jens Haubroe, Kate Kiefer Welander, Jonas Christoffersen og Henrik Nielsen.

Ad 4.

Ingen bemærkninger til eventuelt

1

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
2a. Byskilte i Magleby
3. Valg til bestyrelsen
4. Eventuelt

BILAG

Facebook Kommentarer