Dialogmøder

Dialogmøde 21. marts 2011

By 21. marts 2011 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Fremmødte politikere:
  • Asger Diness Andersen (teknik – skole)
  • Birthe Helth ( kultur – idræt)
  • Thomas Christfort ( forsyning)
  • Bo Manderup ( beskæftigelse – økonomiudvalg)
  • Lena Schroll ( psykiatri – sundhedsudvalg)

afbud fra Kurt Johansen.

Referat:

Ad. Kommunens strategiske handleplaner.

Landdistrikterne fraflyttes, hvilket medfører forladte, misligeholdte huse, ringere service mm. Det er nødvendigt at tænke alternativt i forbindelse med at bevare landdistrikterne. Der skal være kulturtilbud, og turistvirksomhed.

Ad. Fremtiden for skole, sfo, idrætsfaciliteter i Hjertebjerg.

Der er tanker om at Hjertebjergskolen skal samarbejde som en helhed med de forskellige institutioner. Man forsøger at bevare den og Fanefjordskolen. Børneinstitutionen er underbemandet. Kommunen har fokus på at få det ændret efterhånden, men den fattes penge.

Nabp har fået lovning på at få et link til udvalgets forslag til Børneinstitutionen.

Hjertebjergskolen kan anvendes som centralt kultursted, med f.eks. fysiske arrangementer, foredragsvirksomhed, og mulighed for at anvende lokalerne til aftenskolevirksomhed i lighed med oplysningsforbund.

Tanker om Borgerforeningen kan være folkeoplysning??

Ad. Udvikling af Østmøn

Ang. bosætning og erhverv på Østmøn kræver det, at den offentlige transport og skoletilbud er i orden. For de, der fortsat skal pendle til Staden bør der være større kørselsfradrag. For at tiltrække folk til at bo her, skal der også være mulighed for at arbejde her. Det kunne være internetbaserede virksomheder – f. eks. IT eller arkitektvirksomhed. Tilslutningspligt til bredbånd er vigtig for infrastrukturen. Erhvervsturisme kan udbygges f.eks med en bådfart mellem Klintholm, Kalvehave og Vordingborg.

Kommunen har samarbejde med de forskellige turistbureauer, og der er faktisk 17 havne i kommunen. Der kan blive arbejde i Klintholm Havn i forbindelse med vindmøller ved Krygers Flak. Ligeledes kunne man forestille sig en virksomhed med både i havnen.

I forbindelse med Fehmernbæltbyggeriet bliver der bedre transport og fremmer bosætning.

Fortsat udvidelse af cykelstierne fra broen til Klinten.

Stisystemet på Østmøn ønskes velbevaret og vedligeholdt, da det giver muligheder for at bevæge sig i landskabet udenfor vejsystemet.

Bevaringsværdige bygninger, en del af kulturarven, bør i større eller mindre omfang være omfattet af restriktioner, som skal stå i lokalplanen. Det tiltrækker ikke nye borgere, at der stadig er efterladte og misligeholdte bygninger bla. i Borre. Det er et problem, når ejerne efter henvendelser ikke gør noget ved sagerne. Mange er i så ringe forfald, at kun nedrivning er en mulighed.

Ad. Akutbil, skadeklinik m.m.

Der er ret mange, der er interesseret i at, få læger og sygeplejersker tilbage i regionen. Der sendes opfordring til kommunalbestyrelsen. Der er et problem med at få læger til Møn. De yngre læger vil hellere arbejde i lægehus end at købe en praksis, så det forslås, at indrette den nedlagte skadeklinik til et lægehus.

Ad. Privatisering af veje

Kommunen er i gang med at finde ud af hvilke veje, der skal privatiseres.

Der er stærk kritik af de vejarbejder, der er lavet i sommer. Nogle er livsfarlige. Kommunen er i gang med at finde en anden underleverandør.

Ad. Bus og telebusdrift

Det medgives at den offentlige transport pt. er for ringe. Det gælder for de unge mennesker, der skal til gymnasium og handelsskole og som burde have stor rabat, og det gælder for folk, der pendler til arbejde i Kbh, og det gælder samkørsel mellem tog og busruter.

Telebussystemet ønskes udvidet til at kunne bruges i weekend og om aftenen.

Der ønskes opdaterede busskilte med angivelse af rute og tider. Derfor går kommunen ind og får rettet op på problemerne.

Det foresloges at oprette en bådforbindelse med hydrofoilbåd mellem Stege og Kbh. ( 45 min. rejsetid!!!).

I øvrigt nævntes det, at den desværre nedlagte busterminal var en skændsel for byen. Den var uhumsk og rummede alt andet end ventende passagerer.

Facebook Kommentarer