Dialogmøder

Dialogmøde 12. marts 2018

By 12. marts 2018 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Antal mødedeltagere: ca. 75 personer.

Pkt. 1: Præsentation af dialogudvalg.

Politikerne præsenterede sig selv.

Pkt. 2: Kriegers Flak og Stedet tæller

Der var udbredt kritik af manglende information om projekterne – og siden der åbenbart ikke var noget at fortælle om, så vel også kritik af langsommeligheden i projekterne? Efter mødet er der kommet en skriftlig orientering fra udviklingsdirektør Jan Michelsen.

Ønsker om opfølgning fra kommunen:

Informationsmøde.

Pkt. 3: Borgerservice:

Trods spredt kritik var der vel overvejende tilfredshed med den ny indretning på biblioteket og opkvalificering af medarbejderne til også at kunne varetage bl.a. pas og kørekorts fornyelse.

Der var megen kritik af at der efter et halvt år endnu ikke er startet på ombygning og uddannelse af personale.

Ønske til opfølgning fra kommunen:

At Lokalrådet inddrages i processen inden beslutning.

Pkt. 4: Forsikring af frivillige:

Vi afventer møde med Peter Rasmussen som er kommet med et oplæg på en mulig løsning.

Pkt. 5: Kloakering i det åbne land:

Et emne, som politikerne viste sig ikke at have indsigt i.

Pkt. 6: Landsbyplaner og forfaldne ejendomme:

Om eller istandsættelse.

Der er ønske om at der forsættes med sanering.

Ønske om opfølgning fra kommenen:

En politisk beslutning kondensering.

Pkt. 7: Vedligeholdelse af cykelruter (Råby Oved Skoven):

Lokalrådet har fået henvendelsen om cykelruten langs Råby Oved skoven er helt ufremkommelig.

Ønske om opfølgning fra kommunen:

Udbedring af cykelstien ved Råby Oved skoven, da cykelruter er en del af en international cykelrute.

Pkt. 8: Ønske om cykelsti fra Magleby til Klintholm Havn:

Ikke noget klart svar fra politikerne.

Lokalrådet har modtaget et ønske fra en borger om etablering af en cykelsti fra Magleby til Klintholm Havn. Ønsket begrundes med den stigende trafik af biler, cykel og Camønovandrere. Ønsket er blevet forstærket med udnævnelse af Klintholm havn til servicehavn for Kriegers Klag.

Der kom ikke noget klart udspil fra politikerne.

En mødedeltager ønskede at få ført til protokol, at når der er dialogmøde næste år, så vil vi gerne have svar på, om I vil prioritere en cykelsti fra Magleby til Klintholm Havn.

Ønske om opfølgning fra kommunen:

Priotering af en cykelsti fra Magleby til Klintholm Havn.

Pkt. 9: Østerpols betydning:

Der blev orienteret om brugen af projekthuset Østerpol. Lidt snak om, hvor man evt. kan søge støtte til aktiviteter/drift i kommunen.

Ønske om opfølgning fra kommunen:

Undersøge muligheder for midler til bevarelse af projekthuset Østerpol.

Pkt. 10: Emner fra salen:

Om offentlig adgang for biler til kysten ved Ålebæk.

Debat om muligheder for at satte både i vandet ved Ålebæk Strand. Privatvej lukket for biler.

Spørgsmål om, hvor bredbåndskonsulenten blev af.

Der var undren over at kommunen ikke bakker mere op om mulighederne for internet og mobildækning.

Ønske om opfølgning fra kommunen:

Arbejde for ansættelse for en bredbåndskonsulent.

1

DAGSORDEN

1. Præsentation af Dialogudvalg.
2. Krigers Flak & stedet tæller.
3. Borgerservice.
4. Forsikring af frivillige.
5. Kloakering i det åbne land.
6. Landbyplaner og forfaldne ejendomme.
7. Vedligeholdelse af cykelruter (Råby Oved Skoven).
8. Ønske om cykelsti fra Magleby til Klintholm Havn.
9. Østerpols betydning.
10. Emner fra salen.

Bilag

Facebook Kommentarer