Dialogmøder

Dialogmøde 11. marts 2014

By 11. marts 2014 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Der deltog 125 til dialogmødet

Emne: Østmøns lokalråds udviklingsplan

Lokalrådets udviklingsplan har som vision at skabe MERE LIV PÅ ØSTMØN. For at komme nærmere denne vision indeholder planen to overordnede målsætninger:

  • At skabe vækst og udvikling på Østmøn med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser.
  • At skabe attraktive levevilkår på Østmøn for nuværende og kommende beboere.

Lokalrådet opfordrede til, at MERE LIV I LANDSBYERNE bliver et element i kommunens nye vision. Udviklingsplanen vedlægges.

Der blev fra beboerne fremført:

  • Lange afstande til skole, bus, børnehave.
  • Anlæg af en solcelle park.
  • Indførelse af natbus fra Vordingborg.
  • Økonomien i boligselskabets afdeling Nøddely hjemmet, der er plaget af, at der af 18 lejligheder kun er udlejet de 14, og at de enkelte lejere selv skal betale husleje underskuddet. Det giver en højere husleje, der kan afstedkomme en fraflytning, der kan forværre problemet.
  • Hullede veje efter kloakering og for stærk fart gennem byerne

P.A. L redegjorde for økonomien i boligforeningerne, da det ikke kun er på Østmøn, der er problemer, men i hele kommunen.

K.O. ønskede en fleksibel struktur med hensyn til transport og infrastruktur.

Konklusion:

Det samlede dialogudvalg udtrykte tilfredshed med udviklingsplanen, der iflg. P.A. L. kan indgå direkte i kommunens nye vision.

Lokalrådet tager kontakt til nøddely hjemmet for at belyse problemet med husleje stigningen.

Emne: Kommunens nye vision

Vordingborg kommune er begyndt arbejdet med en ny visionsplan. Den er i sin indledende fase og skal være en vision med fokus på levende byer, borgcentret, tiltrækningskraft over for ressourcestærke tilflyttere. (Demokratiets vugge og Danmarks fødsel).

P.A.L: Der skal kikkes på de perspektiver, der måtte være

B.O. Det er ikke kun Østmøn, der er udfordret.

P.A.L: Der vil blive indkaldt til nogle unge-møder.

Konklussion:

Dialogudvalget ønsker, at lokalrådets udviklingsplan kommer til at indgå i kommunens vision.

Borgermøde i august måned.

Emne: Fibernet og mobilnet.

Da vi her på Østmøn hører til de digitalt udstødte, er det et stort problem for

  • at have hjemmearbejdspladser
  • etablering af små virksomheder
  • at mobildækningen er så dårlig.

Udrulningen af fibernet er også meget mangelfuld, og der er områder med meget lave hastigheder. Hjemmeplejen lider under det, og det giver også problemer for de ældres nødopkald.

Der arbejdes også med oprettelse af en 112 hjælpeordning på Østmøn, men hjælperne skulle også gerne kunne tilkaldes.

Ligeledes kan det give problemer ved digital selvbetjening og video-konsultationer, hvis internetforbindelsen ikke er hurtig nok.

Konklusion:

T.K: TDC vil begynde at sætte 4G master op. Kommunen arbejder med at finde løsninger som f. eks. selv at sætte master op og leje dem ud.

K.O.: Der er nu udrullet fiber til Hjertebjergskolen og lavet trådløs forbindelse, så eleverne kan udnytte internettet i klasseværelserne. Det er ikke lovgivningsmæssigt tilladt at tilslutte private og erhverv til det offentlige fibernet eller lade dem bruge deres rør.

Lokalrådet vil stadig presse på for at få bedre dækning.

Emne: Landsbyplaner

Det er en afgørende forudsætning for at tiltrække tilflyttere, at landsbymiljøerne og husene fremtræder attraktive. Derfor arbejder lokalrådet aktivt med i kommunens projekt om landsbyplaner for byerne Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Nyborre og Magleby.

B.M.: Det skal gøres på den rigtige måde, så nedrivning er den sidste udvej

P.A.l.: Der er bevilget 10,3 million kroner i hvert af årene 2014 og 2015.

Philippine orienterede om arbejdet i huset på Klintevej 335. Alle er velkomne til en snak.

H.M.T: Der skal tænkes en helhed ind i planerne.

Elmelunde Grundejerforening holder selv gadekær og det gamle sprøjtehus, Men tiden har været hård ved sprøjtehuset, og de kan ikke magte det mere selv.

Der var forslag om at åbne op for asylansøgere i de tomme huse

H.H: De bidrager ikke til lokalbefolkningen.

T.K. Fortalte om Fiskars Village i Finland, hvor virksomheden havde opkøbt huse i landsbyerne og solgt dem billigt videre til kunsthåndværkere og håndværkere og dermed skabt nyt liv.

Konklusion:

Da projektet er i gang, var det mere en generel drøftelse.

Emne: Vilkår for erhvervslivet, f. eks. manglende snerydning.

Vi har eks. på, at manglende snerydning skaber problemer for en virksomhed med 10 – 15 ansatte. Der er ligeledes problemer med det sidste stykke vej op til plejehjemmet ved Klintholm Havn, da personalet ikke kan komme frem.

Konklusion:

H.H.: Klintholm Havn centret er der nu styr på.

H.M.T: Vil gerne se på andre kriterier for snerydning. Alle kommunens veje er blevet klassificeret, og der er stor forskel på en kl 4 og en kl 3 vej.

Politikerne erklærede sig villige til at se på, at ikke kun trafik, men også adgang til arbejdspladser kommer til at indgå som kriterium for klassificeringen af veje.

Emne: Orientering kloakeringssagen.

Torben rundede sagen og talte om den juridiske undersøgelse, der er lavet af Horton. Det er mere en generel undersøgelse og har ikke noget at gøre med de specifikke forhold i Magleby.

Rene Missel omtalte de 12 BBR meddelelser, der viser, at ejendommene er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg. Han omtalte også et møde mellem kommunen og repræsentanter fra Magleby, og at der var fundet bilag på, at en ejendom havde betalt tilslutningsbidrag til den gamle Magleby Kommune.

Konklusion:

H.H.: Hvis kommunen har vedligeholdt ledningen, er der ikke dækning for at kræve tilslutningsbidrag.

P.A.L: Forsyningen henholder sig til, at der ikke er betalt vandafledningsafgift og mener derfor, at der skal betales tilslutningsbidrag. Hvis der ikke skal betales tilslutningsbidrag, skal der betales vandafledningsafgift for de seneste 5 år.

Lokalrådet finder det uacceptabelt, at vi ikke før dialogmødet blev orienteret om mødet mellem kommunen og beboerene.

Emne: Emner fra Salen.

Der blev spurgt til kloakering i det åbne Land

Konklusion:

H.M.T: Det kunne gøres med pileanlæg og Biokuber

Facebook Kommentarer