BorgermøderGeneralforsamling

Generalforsamling 27. oktober 2011

By 27. oktober 2011 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Antal deltagere: 50-60 – Borre Forsamlingshus

Forløb:

Velkomst ved Torben Nielsen til fint fremmøde på 50-60 borgere.

Ad 1.

Niels Brixvold blev enstemmigt valgt til dirigent.

Ad 2.

Bestyrelsens beretning blev godkendt

Ad 3.

Regnskabet blev godkendt

Ad 4.

Niels Aage Borup Poulsen, modtager ikke genvalg.

Følgende modtager genvalg:

  • Ole Ørnum
  • Per Lundsager
  • Jette Kølle
  • Torben Nielsen

Ny i bestyrelsen Anne Fischer, Velkommen!!!!

øvrige som ønskede genvalg blev valgt.
Stor tak til Niels Aage for et meget stort arbejde i bestyrelsen.

Ad 5.

Her blev udtrykt vigtigheden af opretholdelse af institutionerne i Hjertebjerg, da evt. lukning af skolen vil påvirke hele Østmøn. Ligeledes ønskes stisystemer vedligeholdt og genetableret, er groet til. Eks. poststien fra Klintevejen til Klintholm Havn.

Niels Aage rundede af med at udtrykke bestyrelsens ønske og mål:
at repræsentere hele Østmøn.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen

Borgermøde

Det var institutionerne i Hjertebjerg som var hovedemnet og der var indlæg af Anders Thestrup fra skolebestyrelsen og Gitte fra Hjertehaven.
Der er faldende børnetal og det rammer især yderområderne.
Alle ønsker både børnehave og skole bevaret og vil KÆMPE for bevarelse, da det er meget vigtigt for Østmøn at have et foreningsliv som udspringer omkring skolen. En skolelukning vil ramme hele Østmøn.
Skolen ønskes bevaret i sin nuværende form, da det forudses at det vil være svært at rekrutterer lærere til en mindre skole, eks. 0-3 årgang, som er et af forslagne der skal i høring.
Det er vigtigt at borgerne på Østmøn selv kommer med løsninger, for bevarelse af børnehave og skole.

Jette Kølle: Klintholm Havn ligger lidt på stand-by. Ålekroen er solgt og der sker noget til glæde for beboerne. Der arbejdes intenst for at skaffe arbejdspladser.

1

Dagsorden

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Økonomi
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
2

Efter Generalforsamlingen

Borgermøde

BILAG

Facebook Kommentarer