Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 12. november 2007

By 12. november 2007 december 30th, 2018 Ingen kommentarer

Pkt. 1. Aftale om opfølgning på dialogmøde (skema).

Skema udleveret på dialogmøde til brug for en prioritering af Østmøns ønsker/ændringer skal udfyldes og ønsker/ændringer begrundes og derefter returneres til kommunen.

Enighed om, at vi ikke kan ændre i prioreteringen foretaget på borgermødet.

Kommunen vil derefter se samlet på skemaerne fra alle lokalråd – hvad er fælles og hvad kan lade sig gøre.

a. cykelstier.
 • 1. Etape cykelstier fra skole til Magleby og Keldby.
 • 2. Etape ned ad Klintholm Havnevej samt ad Sønder Landevej.
 • 3. Etape cykelstierne føres helt til havnen og Stege.

Dette forslag vil kunne hjælpe på tilflytningen af familer med børn.

b. fartdæmpning – bl.a. på Klintholm Havnevej.

Generelt køres der for hurtigt på havnevejen, men det farligste stykke er fra den gamle skole og ned forbi Sønder Landevej, bl.a. selve udkørslen fra Sønder Landevej er meget problematisk. Flere forslag blev nævnt:

 • 50 km skilte
 • markering af et stort venstresving fra havnevejen og ned ad Sønder Landevej
 • eventuelt en forhøjning eller helle, da udsigtsforholdene fra Sønder Landevej til havnevejen er meget dårlige.
 • Enighed om at opsætte 60 km skilte fra skolen og ned forbi husene på højre side af havnevejen samt, at hajtænderne ved Sønder Landevej flyttes længere ud på havnevejen.

Nedenfor Sønderby Bakke skal der etableres en halv shikane ind over den tomme grund til højre for vejen.

c. Klintholm havn.
 • Et ønske om oprydning i mosen med opsætning af bænke og borde.
 • Rengøring af stranden eventuelt en bådebro.
 • Der foretages en samlet lokalplan for området – heri ønskes bl.a. flere overnatningsmuligheder, eventuelt små hytter, i den gamle plan er det vedtaget at opsætte hytter i forbindelse med campingpladsen.
 • Vi skal i givet fald selv kontakte en eventuel lodsejer.
d. læge.

Det er et regionsspørgsmål – det må stå åbent.

e. jobmuligheder.

Hvis kabler til hurtigt internet blev nedlagt, ville nogle måske etablere en virksomhed, men det er TDC, som står for dette ikke kommunen.

f. hjertebjerg som centrum for idræt og kultur.

Skal absolut fastholdes, og skolen skal vedligeholdes, så den er i ordentlig stand.

Formuleringen ændres til Hjerbjerg skole som centrum for idræt og kultur.

g. fremme økologisk landbrug.

Dette er et privat anliggende.

Kommunen skal levet op til Agenda 21.

h. vedligehold af grønne områder.

Dette er meget vigtigt.

i. vedligehold af småveje.

Vi vil modtage et kort over disse fra kommunen, det er meget vigtigt med vedligeholdelse bl.a. udbedring af huller.

Naturstier skal vedblive med at være naturstier, ingen påfyldning af grus eller andet.

j. telebus.

Bør kører længere end til kl. 22. og også lør-søndag.

Vi kunne måske sende vores tanker og planer til udviklingsrådet – det er vigtigt, at så mange som muligt kender til planerne.

Pkt. 2. Indsigelse /bemærkninger m.v. til Plan 21 – planstrategi for Vordingsborg Kommune.

Kommunen burde have en holdning til at nedsætte Co2. bl.a. en energispareplan for kommunens ejendomme og aktiviteter – elsparepærer og andre elspareforanstaltninger, således at man kunne se målbare resultater.

Vi ønsker at bevare de 4 gamle rådhuse/lokalcentre, det giver lokale arbejdspladser, det vil være spild af ressourcer at bruge penge på et nyt rådhus.

Det blev vedtaget at indkalde til et borgermøde den 4.12. kl. 19.00 i Borre forsamlingshus med nogle helt konkrete spørgsmål til debat.

Vi mødes kl. 17.30. Niels Aage sørger for annonce i Ugebladet.

Det vil stå i annoncen, hvor man kan afhente Plan 21.

Vi skal hver især sende et par spørgsmål til debat på borgermødet til Niels Aage senest den 20.11.

Der vil blive afholdet et møde mellem lokalrådene den 28.11. angående cykelstier, Ole og Jens kan deltage, måske Torben., Tilmelding senest 23.11. Det koster 500,00 pr. lokalråd.

Pkt. 3. Møder i 2008.

Tirsdag den 4.3.08 hos Jens

Mandag den 5.5.08 hos Niels Aage.

Pkt. 4. Eventuelt.

Der var intet under punktet.

DAGSORDEN

1. Aftale om opfølgning på dialogmøde (skema)
2. Indsigelse/bemærkninger m.v. til Plan 21 - Planstrategi for Vordingborg Kommune
3. Møder i 2008
4. Eventuelt.

DELTAGERE

Fraværende: Jette

BILAG

Facebook Kommentarer