Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 14. januar 2019

By 5. januar 2019 Ingen kommentarer

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 6. dec.
3. Dagsorden til dialogmøde.
4. Udsendelse af dagsorden.
5. Planlægning af dialogmøde.
6. Hjemmeside v/ Jonas.
7. Afstemningsmetode på generalforsamling. v/ Jan
8. Administrativt stormøde 22. jan., hvem deltager?
9. Meddelser.
10. Næste møde.
11. Eventuelt.

DELTAGERE

Tilstede :
Afbud: Henrik
Fraværende:

BILAG

Facebook Kommentarer