Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 22. februar 2012

By 22. februar 2012 januar 4th, 2019 Ingen kommentarer

Ad pkt. 1.

Dagsordnen godkendt.

Ad pkt. 2.

Referatet fra mødet d. 14. november godkendt.

Ad pkt. 3.

meddelelser vedrørende:

Ny skolestruktur (Torben, Maria, Anne).

Ét skoledistrikt på Møn med 3 lokationer, forventes vedtaget i kommunalbestyrelsen d. 23. februar.

Natur & miljø (Torben, Per, Jens).

En meningsudveksling om, gadekær, græsningsarealer, stier. Repræsentanter fra ”Natur og Miljø” tilbyder at komme til dialogmødet – vi takker ja.

Landsbyforum

vi deltog ikke.

Buskørsel.

Lokalrådene har nedsat en arbejdsgruppe (Torben), der skal se på priser, samt bevarelse af telebusserne. (Tages op på dialogmødet).

Administrativt stormøde (hvad kan man bruge kommunen til?)(Birgith, Jette).

Et ikke konstruktivt møde – for mange nye, der ikke havde indsigt i lokalområdet.

En del idéer – men ingen penge til, at føre dem ud i livet…

Man drøftede en udsættelse af den nye vandmiljøplan.

Ad pkt. 4.

Regnskabet for 2011, godkendt.

Ad pkt. 5.

Planlægning af dialogmødet, d. 13. marts 2012, kl. 19.00

Annonceres i ”Ugebladet Møn” og ”Sydsjællands Tidende” (Torben).

Dagsorden for dialogmødet:

  • Velkomst, (Torben).
  • Ny skolestruktur.
  • Kloakering.
  • Busser (telebus).
  • 112-akuthjælp, (Birgith).
  • Udvikling af Østmøn – bolig/erhverv.
  • Nyt fra natursekretariatet.
  • Nyt fra ”Møn Nu”.
  • Evt.

Der indlægges en pause, hvor der serveres lidt at spise, samt kaffe.

Dialogmødet indledes med spisning kl. 17.30, for bestyrelsen, dialogudvalget, Anette (Web-ansvarlig) samt Helle og Niels-Aage.

Ad pkt. 6.

Vi tager det op når Annette er til stede.

Ad pkt. 7.

Ingen aktiviteter er planlagt for den kommende sommer.

Ad pkt. 8.

Jette har kontakt til kommunen. Hun afventer ”nye” gamle kort.

Ad pkt. 9.

Der afholdes et opfølgende bestyrelsesmøde d. 21. marts kl. 19.00, hos Birgith.

Ad pkt. 10.

under ”evt.” blev det besluttet, at Birgit vil forsøge, at få folkene bag ”112- akuthjælp” ud til et info-møde i løbet af april/maj.

DAGSORDEN

DELTAGERE

Deltagere:

Afbud: Anne-Marie, Maria, Ole, Henny, Annette (web-ansvarlig).

Fraværende: Jens

BILAG

Facebook Kommentarer