Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 4. oktober 2011

By 4. oktober 2011 januar 4th, 2019 Ingen kommentarer

Ad 1

Spørgsmål om der skulle være et pkt. med Hjertebjerg Skole.

Enige om at det kan tages under pkt. 5.

Dagsorden godkendt.

Ad 2

Mindre rettelse til pkt. 3:

Modtaget invitation fra Kalvehave Lokalråd – ændres til kommunen

Referatet godkendt.

Ad 3

Formanden orienterede om:

Aftale med Annette Guldberg om at stå for lokalrådets hjemmeside.

Kommunen planter frugtbuske m.v. på legepladsen i Borre.

Brev fra Præstø vedr. problemer med kommunen og evt. opsigelse af aftale.

Breve til og fra kommunen vedr. opkøb og nedrivning af Klintevej 384.

Formanden følger op.

Ad 4.

Drøftelse af rapporten.

Vi får cykelsti fra Hjertebjerg til Borre i 2011 og strækningen Borre – Magleby er planlagt til 2016-2020. Vi var enige om, at m.h.t. cykelstier er Østmøn blevet tilgodeset.

Strækningen Magleby – Klintholm Havn er taget af denne plan.

Ad 5.

Vi har stadig ikke nogen dirigent/ordstyrer, de spurgte takke nej.

Formanden forsøger med Niels Brixvold.

Niels Aage checker om forsamlingshuset er på plads.

Anne G. Fischer, Nørrebyvej 32 har givet tilsagt om at stille op til bestyrelsen.

Formanden laver beretningen.

Tilsagn om deltagelse sendes til formanden (ændret da Niels Aage tager på ferie 20. okt.)

Vi drøftede annoncen indhold m.h.t. borgermødet og blev enige om at institutioner m.v. i Hjertebjerg vil komme til at fylde meget.

At pege på udvikling af Klintholm Havn, bosætning

Formanden tager kontakt til formanden for skolebestyrelsen Anders Testrup om han vil give en kort orientering om status og kontakt til formanden for børnehavebestyrelsen Jane Skov Lind om hun vil orientere om børnehaven.
(siden mødet har Anders Testrup givet tilsagn om indlæg).

Niels Aage sørger for annoncen og rundsendelse på mail. (Dukker der emner op, som i mener skal med, må Niels Aage have dem senest tirsdag d. 11. okt.).

Ad. 6.

Næste møde 14. november 2011 (Nærmere aftales efter generalforsamlingen).

Ad 7.

Niels Aage bestiller forsamlingshuset til dialogmøde 13. marts 2012

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 29. august 2011
3. Meddelelser
4. Cykelstiprojekt (se tilsendte rapport)
5. Planlægning af generalforsamling/borgermøde
6. Næste møde
7. Eventuelt.

DELTAGERE

Deltagere: Birgit, Jens, Jette, Niels Aage, Per og Torben

Afbud: Anne Marie, Henny, Maria og Ole

BILAG

Facebook Kommentarer