Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 8. juni 2009

By 8. juni 2009 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Pkt. 1. Valg af sekretær

Winnie har frasagt sig posten, Anne Marie tilbød at overtage fra september.

Ole skriver kort referat af dette møde.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra 19.02.09

Referatet godkendt (se det her)

Pkt. 3. Siden sidst

Emner fra sidste dialogmøde, der blev bragt videre af Birgitte Steen Jørgensen:

  • Privatisering af Risbækvej – kan kommunen ikke røre ved i øjeblikket, da sagen er anket til Miljøankenævnet.
  • Aflastningspladser – så længe der er ledige pladser i Vordingborg, bliver der ikke indrettet nye på Møn.
  • Faldefærdige ejendomme – kan kommunen ikke gøre noget ved før ejeren sælger til kommunen.

Stormødet den 25. maj:

Oplægget om evaluering af nærdemokrati var for generelt og for uinteressant.

Diskussionen ved bordet i dialoggruppen var til gengæld god, da vi først havde afvist at svare på skema-spørgsmål fra konsulenterne.

Pkt. 4. Forslag fra Anne Marie

Klintholm Havn Beboer- og Grundejerforening vil meget gerne have en toiletbygning opstillet på øststranden.

Vi blev enige om at bede KHBG lave en ansøgning til kommunen, som vi så anbefaler til gennemførelse.

Pkt. 5. Forslag fra Ole

Ole foreslog at igangsætte borgeraktivitet om emnet: Stier og veje i lokalområdet.

Det bliver så et punkt på næste borgermøde: Lær dit lokalområde at kende – del dine gode oplevelser med dine naboer.

Pkt. 6. Kommuneplan 21

Vi reagerede med kommentarer på det oprindelige forslag, og fandt ikke noget behov for initiativer vedr. det endelige forslag.

Pkt. 7. Landsbyforum

Birgit og Jette meldte sig som kontaktpersoner til Landsbyforum.

Pkt. 8. Nedlæggelse af lokalråd Midtmøn

Loaklråd Midtmøn’s formand’s forespørgsel om hvorvidt vi er interesseret i at tage Nyord, Ulvshale, Hegnede og Udby under vores vinger, vil blive besvaret med:

En opfordring til at spørge disse områder om hvad de selv gerne vil.

Pkt. 9. Forsikring

Da kommunen af et andet lokalråd er blevet forespurgt om hvilke forsikringsforhold der gør sig gældende for aktiviteter igangsat af rådene, vil vi afvente svaret på dette.

Pkt. 10. Næste møde

Generalforsamling den 6. oktober.

Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 24. august kl.19 hos Birgit.

DAGSORDEN

1. Valg af sekretær
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Siden sidst
4. Forslag fra Anne Marie
5. Forslag fra Ole
6. Kommuneplan 21
7. Landsbyforum
8. Nedlæggelse af lokalråd Midtmøn
9. Forsikring
10. Næste møde
11. Evt.

DELTAGERE

Afbud: Henny, Brit, Winnie Egalia

BILAG

Facebook Kommentarer