Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 19. februar 2009

By 19. februar 2009 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Pkt. 1. Godkendelse af referat af 13.01.09.

Referatet blev godkendt.

Pkt. 2. Siden sidst.

Brevet til kommunen med vores evaluering af stormødet den 5. januar er afsendt.

Pkt. 3. Ændring i aftalen med kommunen.

For fremtiden skal vi selv stå for alle dialogmøder, form – indhold – sted – traktement – betaling for leje af lokaler osv. Til gengæld vil tilskudet til rådet blive forhøjet fra 15.000 til 18.000 kr./år. Det førte til en diskussion om forskel i vilkårene for afholdelse af møder.

Vi blev enige om at det vist var i småtingsafdelingen.

Pkt. 4. Dialogmødet den 24. marts.

Vi fandt frem til nogle emner, som vi gerne vil have på dagsordenen:

  • Privatisering af veje, herunder generel vedligeholdelse af veje.
  • Orientering om den nye ordning for den offentlige transport.
  • Aflastningspladser.
  • Jobskabelse på Østmøn – ex. ved klimatilpasningsforanstaltninger (energibesparelser – vandløbs- og naturgenopretninger etc.).
  • Sidste nyt om Kommuneplanen.

Et par håndmadder + kaffe & ost til at slutte dialogmødet med.

Niels Aage laver annoncer, både til kommuneinform.annoncerne og selvstændige annoncer i de lokale ugeblade.

Vi skal huske at have vores hjemmeside-adresse med i alle annoncer.

Ole skriver en pressemeddelelse til lokalaviserne om dialogmødet.

Pkt. 5. Eventuelt.

Næste møde aftaler vi umiddelbart efter dialogmødet.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat af 13.01.09
2. Siden Sidst
3. Ændringer i aftalen med kommunen
4. Dialogmødet den 24. marts
5. Eventuelt

DELTAGERE

Afbud: Henny, Brit, Winnie, Egalia

Fraværende: Jens

BILAG

Facebook Kommentarer