Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 1. september 2008

By 1. september 2008 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Pkt. 1. Siden Sidst (kort).

Der vil være en workshop i Vordingborg vedrørende spildevand den 8.9. kl. 17.00. Torben, Jette og Ole vil deltage.

Landsbyforum efterlyser indlæg fra lokalrådene til deres hjemmeside – Ole vil ta’ sig af det.

Kim Dejbjerg har sagt op i Vordingborg Udviklingsselskab. Torben gav en orientering om diverse problemer i Udviklingsselskabet.

Niels Aage meddelte, at første annonce angående dialogmødet er sendt til Sydsjællands Tidende. Kommunen vil betale kr. 800,00 til annoncering vedrørende dialogmødet. Anja har fremsendt kommunens punkter til mødet (se fremsendt mail).

Klintholm Havn’s beboerforening har fremsendt skema til alle beboere om deres holdning til et beboerhus i Klintholm Havn. Der vil blive fremsendt en ansøgning til LAG – der gives ikke tilskud til faste bygninger.

Pkt. 2. Hjemmesiden.

Ole efterlyste eventuelle kommentarer/forslag til vores hjemmeside.

Niels Aage foreslog en liste over alle foreninger på Østmøn. Foreningerne skal først spørges, om de ønsker at blive nævnt på listen med eventuelt deres webadresse – kan måske spørges via en annonce på vores hjemmeside.

En lille meningsudveksling, om der skulle knyttes korte kommentarer vedrørende foreninger til henvisningen. Ole kigger på det og sender en mail med forslag.

Der var enighed om, at lokalrådet skal være neutralt, da det dækker alle borgerne på Østmøn.

Pkt. 3. Dialogmødet.

Mødet er flyttet til Hjertebjerg Forsamlingshus. Lidt meningsudveksling om punkterne under overskriften Balance/konflikterne mellem landbrug og natur, som er fremsendt til kommunen fra os.

Med hensyn til punktet renovering og vedligeholdelse osv. blev det nævnt, at Teknisk Forvaltning ikke rigtig har styr på, hvilke områder, de skal varetage, der burde være en bedre kommunikation fra de ansatte, som færdes i områderne angående de ting, som trænger til at blive ordnet/vedligeholdt.

Pkt. 4. Aktiviteter – arrangementer.

Det foreslåede besøg på Klintholm Gods den 7.9. bliver aflyst.

Det vil blive nævnt på Dialogmødet, at vi har aftaler med Klintholm, Liselund og Nordfeld om besøg i løbet af foråret 09.

Der vil blive bedt om en forhåndstilmelding, men at man kan deltage uden tilmelding. Det blev foreslået at servere øl-vand og eventuelt pølser.

Det blev foreslået at afholde foredragsaftner sammen med andre foreninger på Østmøn – eventuelt med emner om Østmøn.

Pkt. 5. Eventuelt.

Det er aftalt, at Brit vil deltage i vores møder, når hun har tid, men bliver siddende til næste valg.

Næste bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 7.10. kl. 19.00 hos Niels Aage.

DAGSORDEN

1. Siden sidst
2. Hjemmesiden
3. Dialogmødet
4. Aktiviteter - arrangementer
5. Eventuelt

DELTAGERE

Fraværende: Anne Marie

Afbud: Birgit, Brit

BILAG

Facebook Kommentarer