Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 19. juni 2007

By 19. juni 2007 december 30th, 2018 Ingen kommentarer

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt med en tilføjelse til pkt. 3. Siden sidst. Underskrifter til rådets nyoprettede konto i Møns Bank skal foretages.

Pkt. 2. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem fortalte om sig selv.

Pkt. 3. Siden sidst.

Formular fra Møns Bank blev underskrevet af alle, således at konto kan oprettes med fuldmagt til Torben.

Rådet vil herefter få rådighed over beløbet kr. 15.000,- fra kommunen.

Kr. 15.000,- er tildelt alle de oprettede lokalråd og dækker år 2007, størrelsen på tildeling af beløb for 2008 bestemmes senere.

Et budget for rådet vil vi først diskutere senere, når vi har en bedre fornemmelse af, hvad vi vil foretage os.

Vi foretog en gennemgang af det tilsendte udkast til kontrakt mellem kommunalbestyrelsen og lokalrådet. Det er vigtigt for os, at rådet inddrages/høringsret tidligt i lokale sager, inden den videre behandling hos kommunen – det må absolut også være en fordel for kommunen.

Det vil være dialogudvalget, der indbyder til stormøde sandsynligvis i september. Kommunen skal betale for et sådant arrangement.

Niels Aage har modtaget en brev fra en borger angående forskellige klager.
Der var enighed i rådet om, at det nævnte i brevet ikke er problemer, som vi skal tage os af. Niels Aage fremsender et svar, som forklarer vores synspunkt.

Vi havde en kort snak om, hvad vores rolle er i forhold til borgerne, vi skal ikke være politi, men tage os af overordnede lokalsager.

Vi gik herefter over til en vigtig snak om afholdelse af det første borgermøde.

Der var bred enighed om, at mødet skal være en slags brainstorm, hvor alle kan komme med forslag til sager, som lokalrådet skal tage sig af. En opstilling af borde i små grupper med en repræsentant fra lokalrådet ved hvert bord, som nedfælder borgernes ideer vil være en god ide, hvorefter mødet afsluttes i plenum, hvor alle de gode ideer sammenfattes og skrives op på en whiteboard tavle. Det vil også være fint, hvis flere personer vil sætte sig sammen i et udvalg angående et bestemt forslag. Dato for det første borgermøde bliver den 23.8.07 kl. 19.00 på Elmehøj.

Niels Aage og Ole formulerer en indkaldelse til mødet til ugeavisen og Sydsjællands Tidende. Borgerne er også velkomne til at sende/ringe til os med forslag, som de mener, at lokalrådet skal tage sig af.

Pkt. 4. Forberedelse af møde med dialogudvalget.

Vi forventer, at dialogudvalget kommer med ideer til, hvad de forventer sig af samarbejdet. Der er to vigtige emner, som vi vil fremlægge:

  • Er det rimeligt, at det tildelte beløb fra kommunen er ens til alle lokalråd, eller kunne tildelingen være i forhold til indbyggerantal?
    Som det er nu, kan der også søges om ekstra penge til særlige arrangementer – måske til en særlig indsats overfor yderområder.
  • Det er meget vigtigt for rådet, at vi sikre os en aftale om den tidlige høringsret i vedkommende sager.

De fremmødte borgere må også gerne ytre sig på mødet med dialogudvalget. Det blev præciseret, at en borger ikke nødvendigve skal gå via lokalrådet med en sag. Vores rolle vil også være at yde hjælp til behandling af en sag med kommunen.

Pkt. 5. Eventuelt.

Der var intet under punktet.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig
3. Siden sidst
4. Forberedelse af møde med dialogudvalget
5. Eventuelt.

DELTAGERE

Afbud: Jens

BILAG

Facebook Kommentarer