Visioner og ønsker

Hvordan ser Østmøn ud om 50 år ?


Hvilke ønsker har Østmøn's beboere til fremtiden? Hvilke ønsker har du? Og hvad mener du der skal gøres for at disse ønsker kan opfyldes? Send en mail eller et brev eller ring til et bestyrelsesmedlem og få dine visioner og ønsker frem her på siden - og lad os finde ud af hvad vi kan gøre ved det i fællesskab. Snak med dine naboer, kom til borgermøderne.


I den forbindelse er det måske værd at have i tankerne, hvordan Østmøns befolkningsprofil forventes at komme til at se ud. Klik her for at se en prognose for befolkningens alderssammensætning.


En liste over de visioner og ønsker, som er modtaget hidtil:


Visioner - Ønsker Hvad skal der gøres ?
Flere cykelstier Påvirk kommunen
Fartdæmpninger ???
Aktiv havn Se forslag fra Klintholm Havn Beboer- og Grundejerforening og lidt om det første skridt
Lægepraksis ???
Jobmuligheder ???
Hjertebjerg som centrum for idræt og kultur Sikre Hjertebjerg Skole - ved aktiv tilflytningspolitik og ved ændring af skoledistriktgrænserne
Økologisk jordbrug ???
Vedligeholdte grønne områder ???
Vedligeholdte småveje ???
Telebus-forbindelser ???
Ikke flere svinefarme ???
Bedre forhold for naturen En dybt seriøs og målrettet indsats for at optimere forholdene via ordentlige planer, strategier og handlinger
Mere sand på N-kysten Stop for sandsugning omkring Møn
Send dine tanker og ideer om Østmøns fremtid til lokalrådets bestyrelse