Vedtægter for Østmøn Lokalråd
Keldby, Elmelunde, Borre og Magleby sogne


Målsætning
 • at sikre en udvikling for mennesker, natur, erhverv og infrastruktur i de landsbyer/områder som er tilknyttet lokalrådet.
 • at sikre et miljø som er åben for initiativ, dialog og samarbejde mellem de beboere som er tilknyttet lokalrådet.
 • at udvikle samarbejde med kommunalbestyrelsen/dialogudvalget, samt være talerør overfor offentlige myndigheder.
 • at indgå samarbejde med andre lokalråd og institutioner.
Opgaver
 • at følge udviklingen indenfor lokalrådets område og sikre udviklingen i overensstemmelse med målsætningen.
 • at være beboerne indenfor lokalrådets område behjælpelig med kontakten til kommunen/dialogudvalget.
 • at være i en løbende dialog med dialogudvalget, og i samarbejde afholde minimum 1 møde om året mellem beboerne og dialogudvalget
Deltagelse
  Lokalrådet er åben for alle.
Generalforsamling
  Der afholdes generalforsamling hvert år i oktober eller november måned.
Bestyrelsen
  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, halvdelen på lige år og den anden halvdel på ulige år. Bestyrelsen består af 4 til 10 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen mødes 4 gange om året - eller efter behov.
Valgbar
  Alle borgere på Østmøn som bor fast, kan lade sig opstille - og vælge - til bestyrelsen, men det tilstræbes, at der tages hensyn til den geografiske sammensætning i lokalrådet.
Vedtaget på Hjertebjerg skole den 05. juni 2007.
Ændret på generalforsamlingen den 6. oktober 2009.