Referater fra dialogmøderne


Lokalrådet har som opgave at være i en løbende dialog med kommunens dialogudvalg, og i sam­arbejde afholde minimum 1 møde om året mellem beboerne og dialogudvalget. Referater fra disse møder findes nedenfor.
Østmøn har en lang, smuk og særpræget kyststrækning