Skolestruktur

Gennem længere tid har der været megen debat om skolestrukturen i Vordingborg Kommune, og på Østmøn har det centrale punkt jo været Hjertebjergskolens fremtid og skolens betydning for hele det Østmønske samfunds fremtid.

I Vordingborg Kommune foregår arbejdet med udviklingen af folkeskolen i kommunen under overskriften "Fokus på Folkeskolen". Lokalrådet modtog i slutningen af august 2011 informationsbrev om det hidtige arbejde og planen for det fremtidige med en tilhørende tidsplan. Det fremgår, at senest 1. marts 2012 vil det stå klart hvilke nye tiltag, der skal ske på folkeskoleområdet i kommunen.
I lokalråds-regi har skolesituationen været diskuteret på Borgermødet d. 27. oktober 2011, (se referatet), og på et ekstraordinært dialogmøde d. 12. januar 2012. Skolebestyrelsen for Hjertebjergskolen og Østmøn Lokalråd sendte i november 2011 en fælles udtalelse til kommunens Børne-, unge- og familieudvalg, og i januar 2012 sendte lokalrådet et høringssvar til kommunen. Disse udtalelser kan læses her:
23. februar 2012 vedtog Vordingborg Kommune planen for den nye skolestruktur, som for Møn betyder at der vil være en skole:

Møn Skole, der består af hidtidige Stege skoles skoledistrikt, Fanefjordskolens skoledistrikt og Hjertebjergskolens skoledistrikt. med 0.-9. kl. på Stege og filialer med 0.- 6. kl. på Fanefjord og Hjertebjerg


Der kan læses mere om den nye skolestruktur på Vordingborg Kommunes hjemmeside
Billede fra www.hjertebjergskolen.dk