Cykelstiplan

I september 2011 udsendte Vordingborg Kommune en cykelstiplan for hele kommunen til høring i bl.a. lokalrådene, og lokalrådets bestyrelse drøftede planen på bestyrelsesmødet d. 4. oktober 2011 (se referatet)

Planen blev vedtaget og offentliggjort i november 2011 og kan ses i sin helhed på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

På Østmøn er det planlagt at anlæg af cykelsti på strækningen Hjertebjerg-Borre skal påbegyndes i 2012, mens cykelsti på strækningen Borre-Maglebjerg planglægges realiseret i perioden 2016-2020.