Østmøn Lokalråd

Hjertestarter
Hjertestartere
på Østmøn
DET SKER


Rose

Lokal udviklingsplan

Lokalrådet præsenterede i 2014 en lokal udviklingsplan for Østmøn. Der er nu gået tre år, og lokalrådet har set på, hvordan udviklingen har været i denne periode, og en evaluering af planen for mere liv på Østmøn kan læses her:
Evaluering af udviklingsplan, 2017

Selve udviklingplanen fra 2014 kan læses her
Udviklingsplan for Østmøn, 2014.

En projektgruppe, Østmøngruppen, og tre arbejsgrupper blev i 2013 nedsat for at arbejde med emnerne i udviklingsplanerne. Referater fra disse gruppers møder findes herunder.

Læs om Landsbyplaner for Østmøn på Vordinborg Kommunes hjemmeside www.landsbyplaner.vordingborg.dk


Blå anemone

Velkomstfolder

Læs Bosætnings Ambassadørernes vel­komst­fol­der til nye beboere på Møn her.

Krokus

Kystdestination Møns Klint
Potentialeplan

Styregruppen for Kystdestination Møns Klint har udarbejdet en potentialeplan, som udstikker en retning for, hvordan målet om en fordobling af turisme­om­sæt­ningen fra 2012 til 2022 kan nås.

Se planen her.


KONTAKT LOKALRÅDET

Har du spørgsmål, ideer, forslag til lokalrådet kontakt da rådets formand:

Torben Nielsen
Tlf. 55 81 23 36
E-mail: torben@skalbjerggaard.dk

Se den samlede bestyrelse

Lidt om Østmøn Lokalråd

Ved kommunalreformen i 2007 blev Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg kommuner lagt sammen til Vordingborg Kommune. I den forbindelse besluttede kommunalbestyrelsen at nedsætte et demokratiudvalg, der skulle finde form/metode der kunne skabe nærdemokrati og borgerinddragelse i den nye store kommune.

Resultatet blev etablering af 17 lokalråd.

Et af dem er Østmøn Lokalråd, der består af alle beboere på Østmøn, og blev stiftet på en generalforsamling d. 5. juni 2007. Rådet ledes af en bestyrelse på 10 personer fordelt over de 4 sogne Keldby, Elmelunde, Borre og Magleby.

Det er bestyrelsens opgave at være bindeled mellem lokalbefolkningen på Østmøn og politikere/forvaltninger i Vordingborg Kommune. Det gøres bl.a. ved borgermøder, hvor alle deltagerne drøfter ønsker, ideer og tanker for vedligeholdelse og udvikling af vort område.

Resultatet heraf drøftes med politikere på dialogmøder, hvor både kommunens og beboernes tanker og ideer er til debat. Modellen skal sikre en løbende dialog mellem borgere og politikere for herved at give borgerne mulighed for indflydelse på eget område.

De vilkår, som vi - dvs. både bestyrelsen og alle andre beboere i lokalområdet - arbejder under, kan du læse nærmere om i Lokalrådets Vedtægter og i Aftalen med kommunen.

Møns Klint
Hvor mange besøger Østmøn Lokalråds hjemmeside ? Klik her: